python3_5

PYTHON_SINGLE_TARGET USE_EXPAND flag

Build for Python 3.5 only


Other “PYTHON_SINGLE_TARGET” USE_EXPAND flag values

Use Flag Description
python_single_target_python2_7 Build for Python 2.7 only
python_single_target_python3_5 Build for Python 3.5 only
python_single_target_python3_6 Build for Python 3.6 only
python_single_target_python3_7 Build for Python 3.7 only
python_single_target_jython2_7 Build for Jython 2.7 only
python_single_target_pypy Build for PyPy only
python_single_target_pypy3 Build for PyPy3 only

All packages providing a “python_single_target_python3_5” USE flag (217)