python3_8

python_single_target USE_Expand flag

Build for Python 3.8 only


Other “python_single_target” USE_EXPAND flag values

Use Flag Description
python_single_target_python2_7 Build for Python 2.7 only
python_single_target_python3_6 Build for Python 3.6 only
python_single_target_python3_7 Build for Python 3.7 only
python_single_target_python3_8 Build for Python 3.8 only
python_single_target_python3_9 Build for Python 3.9 only
python_single_target_pypy3 Build for PyPy3 only

All packages providing a “python_single_target_python3_8” USE flag (251)