Thursday

Wednesday

media-libs/libass

Library for SSA/ASS subtitles rendering

*libass-0.11.1 (09 Mar 2014)
09 Mar 2014; Alexis Ballier (aballier) +libass-0.11.1.ebuild:
version bump and convert to multilib
alphaamd64armhppaia64ppcppc64sparcx86
0.11.1 M~ M~ M~ M~ M~ M~ M~ M~ M~
0.10.2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
0.10.1 + + + + + + + + +
0.9.13 + + + + + + + + +
media-libs Homepage ISC ChangeLog Metadata Similar Bugs Forums

Last update:
24 Apr 2014
02:42 UTC

Legend
Arches
C E A F P L
Links