drkaiser

Global USE flag

Enable Dr. Kaiser programmer


Packages describing “drkaiser” as local USE flag

Package “drkaiser” Flag Description
sys-apps/flashrom Enable Dr. Kaiser programmer