local USE flag
gfxnvidia

Enable NVIDIA programmer

Packages describing “gfxnvidia” as local USE flag

Package “gfxnvidia” Flag Description
sys-apps/flashrom Enable NVIDIA programmer