Packages describing “ospfapi” as local USE flag

Package“ospfapi” Flag Description
net-misc/frrBuild OSPFAPI support

All packages providing a “ospfapi” USE flag (1)