local USE flag
portmixer

Enable the internal portmixer feature

Packages describing “portmixer” as local USE flag

Package “portmixer” Flag Description
media-sound/audacity Enable the internal portmixer feature