rav1e

Global USE flag

Enables AV1 encoding support via media-video/rav1e.


Packages describing “rav1e” as local USE flag

Package “rav1e” Flag Description
media-video/ffmpeg Enables AV1 encoding support via media-video/rav1e.

All packages providing a “rav1e” USE flag (1)