local USE flag
realtek-mst-i2c-spi

Packages describing “realtek-mst-i2c-spi” as local USE flag

Package“realtek-mst-i2c-spi” Flag Description
sys-apps/flashromEnable support for Realtek RTD2142 MST

All packages providing a “realtek-mst-i2c-spi” USE flag (1)