local USE flag
svt-av1

Enables AV1 encoding support via media-libs/svt-av1.

Packages describing “svt-av1” as local USE flag

Package “svt-av1” Flag Description
media-video/ffmpeg Enables AV1 encoding support via media-libs/svt-av1.
media-libs/libavif Enable support for the SVT-AV1 encoder

All packages providing a “svt-av1” USE flag (2)